Onderhoud

Goed onderhoud van een tuin is net zo belangrijk als de aanleg. Zonder zorg en aandacht komt een tuin niet optimaal tot zijn recht.

Na verloop van tijd wordt er daarom een evaluatie gemaakt. De ontwikkeling van de tuin wordt in kaart gebracht, en een onderhoudsplan opgesteld. Dit plan vormt vervolgens een leidraad bij het onderhoud van uw tuin. Het maakt voor u inzichtelijk wat u zelf zou willen en kunnen doen, en wat u liever uitbesteed ziet.

Onderhoud van een tuin